01. czytaj

Gwarancja wadialna
definicja, funkcja i korzyści.

Na podstawie nowej ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający ma prawo żądać wniesienia wadium, niezależnie od rodzaju, trybu i wartości postępowania. Decydując się na skorzystanie z prawa do żądania wadium, zamawiający ma obowiązek określić wymagania w zakresie wadium. Wadium, zgodnie z wyborem wykonawcy, może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

Nowe prawo o zamówieniach publicznych, w związku z elektronizacją zamówień publicznych, obliguje do wnoszenia wadium w formie elektronicznej. Obniża również jego wysokość do maksymalnie 1,5% przewidywanej wartości zamówienia netto w postępowaniach krajowych i do maksymalnie 3% przewidywanej wartości zamówienia netto w postępowaniach unijnych. Złożenie wadium ma na celu potwierdzenie przez oferentów ich wiarygodności a po wybraniu najkorzystniejszej oferty ma zabezpieczyć fakt zawarcia umowy. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wadium przepada i ma pokryć koszty jakie poniósł zamawiający przygotowując przetarg. Bardzo dobrą alternatywną wobec złożenia kwoty wadium w pieniądzu jest ubezpieczeniowa gwarancja wadialna. W sytuacji, gdy zwycięzca przetargu (wnioskodawca gwarancji) uchyli się od zawarcia umowy równowartość kwoty wadium jest wypłacana przez towarzystwo ubezpieczeniowe (gwaranta) na rzecz podmiotu organizującego przetarg (beneficjenta gwarancji). Gwarancja zapłaty wadium nazywana jest także przetargową. Przedmiotowe zobowiązanie powinno opiewać na kwotę równą wadium wnoszonemu w formie gotówkowej. Gwarancja wadium obowiązuje przez okres związania ofertą czyli na ogół od 30 do 90 dni liczonych od momentu otwarcia ofert. Gwarancja wadium powinna być złożona wraz z ofertą w terminie wskazanym w dokumentach przetargowych. Gwarancja wadialna pozwala wykonawcy na przystąpienie w jednym czasie do wielu przetargów, ponieważ nie musi on angażować własnych środków finansowych, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania nowych zleceń.

Strona zzbrokers.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów - Polityka prywatności

zapisz się