01. czytaj

Gwarancja wadialna
definicja, funkcja i korzyści.

Gwarancja Zapłaty Wadium i związane z nią zagadnienia, należą do jednych z najpopularniejszych spraw, którymi zajmują się specjaliści ZZ Brokers. Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na ten temat i skorzystania z naszych usług.

Z czym dokładnie wiąże się wadium? Definicja mówi o tym, że jest to pewna kwota pieniędzy, którą wpłaca firma chcąca wziąć udział w przetargu. Składa się je jako zabezpieczenie interesów organizatora przetargu. Wadium jest często wymagane w przetargach publicznych, ale nie oznacza to, że podmioty prywatne nie mogą żądać jego wniesienia w swoich postępowaniach. Zgodnie z ustawą może być ona wniesiona w formie pieniężnej, rzeczowej, a także w gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach. Niezależnie od wybranej opcji, oferent zobowiązuje się zapłacić wadium jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby po wygranym przetargu nie podpisał umowy. Ma ono zatem gwarantować, że zainteresowani będą postępować zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Wadium może być dobrowolnym elementem porozumienia pomiędzy stronami umowy. Istnieje jednak wiele sytuacji, w których przepisy prawne dokładnie określają konieczność stosowania tego rodzaju zabezpieczenia, a także powiązane z tym kwestie, takie jak wysokość kwoty kaucji, procedury jej zwrotu czy warunki zatrzymania.

Wadium w przetargu - na czym polega?

Wadium jest bardzo często wymagane w przypadku różnego rodzaju przetargów. Występuje w nich jako forma zabezpieczenia, które jest wpłacane przez oferentów na konto zamawiającego.

Na podstawie nowej ustawy o zamówieniach publicznych, zamawiający ma prawo żądać wniesienia wadium niezależnie od rodzaju, trybu i wartości postępowania. Oznacza to, że nawet w mniejszych przetargach lub innych formach konkursów, gdzie tradycyjnie wadium nie była do tej pory wymagana, zamawiający może teraz zdecydować się na tego rodzaju zabezpieczenie. To on określa również dokładne wymagania w jego zakresie. Wszystkie informacje na ten temat powinny zostać ujęte w dokumentacji przetargowej.

Wadium do przetargu jest potwierdzeniem poważnych intencji i obietnicą wywiązania się z warunków przedstawionych w ofercie przez oferenta. Eliminuje też ryzyko straty finansowej dla zamawiającego w przypadku, gdy po ogłoszeniu wyników zwycięzca zrezygnuje.

Co dokładnie dzieje się w przypadku odstąpienia od podpisania umowy? Wadium jest wtedy częściowo lub w całości zatrzymane przez zamawiającego, jako rekompensata za poniesione straty i konieczność zorganizowania kolejnego przetargu.

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej

Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa to dokument, który może być wydany w formie papierowej lub elektronicznej. Jest to alternatywa dla wadium w postaci pieniężnej, która jest powszechnie akceptowana w postępowaniach przetargowych.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest dokumentem, którego treść jest co do zasady określona przez ustawę, ale także została ukształtowana przez lata praktyki rynkowej. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w niej do zapłaty wadium na rzecz beneficjenta, jeśli spełnią się określone warunki zapłaty. Oznacza to, że ubezpieczyciel ponosi ryzyko związane z wycofaniem się oferenta z podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu lub innymi sytuacjami, które uprawniają zamawiającego do zatrzymania wadium.

Co powinna zawierać wadialna gwarancja ubezpieczeniowa?

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, aby było powszechnie akceptowane i skuteczne w postępowaniach przetargowych, powinno zawierać następujące elementy:

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa wadium?

Gwarancja przetargowa wadialna polega na tym, że korzystający z niej klient nie musi wpłacać gotówki, a w zamian otrzymuje dokument w formie elektronicznej lub papierowej, który jest dołączany do oferty.

Jeśli nastąpi taka okoliczność, wszystkie zobowiązania przejmowane są przez towarzystwo ubezpieczeniowe udzielające gwarancji. Oznacza to, że kwota gwarancji (równa kaucji wadium) jest wypłacana na rzecz zlecającego konkurs właśnie przez ubezpieczyciela, a nie zwycięzcę przetargu.

Gwarancja ubezpieczeniowa wadium nie działa jak polisa, dlatego też klient musi zwrócić gwarantowi kwotę wadium w przypadku wypłaty tej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji.

Gwarancja przetargowa wadialna jest zazwyczaj podpisywana na kwotę równą wadium wnoszonego w formie gotówkowej. Dzięki temu stanowi elastyczną i efektywną formę zabezpieczenia dla oferenta, który uczestniczy w wielu konkurencyjnych przetargach naraz.

Gwarancja wadium - dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Gwarancje przetargowe wadialne niosą ze sobą bardzo dużo korzyści dla przedsiębiorstw uczestniczących w przetargach publicznych, jak i przy zamówieniach prywatnych. Przede wszystkim, redukują ryzyko finansowe, o czym wspomnieliśmy wyczerpująco w poprzednich akapitach. Na tym jednak ich zalety się nie kończą.

Gwarancja wadium pozwala na większą oszczędność środków finansowych. W przypadku tradycyjnej kaucji wadialnej oferent musi zablokować pewną kwotę pieniężną ze swojego budżetu na poczet depozytu. Gwarancja ubezpieczeniowa wadium pozwala jednak na odmrożenie tych środków i zamiast tego wykorzystanie ich w innych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Gwarancja przetargowa wadialna zwiększa także elastyczność finansową. Dzięki możliwości korzystania z linii gwarancyjnej ubezpieczyciela firma oferenta może pozwolić sobie na zaangażowanie się w kilka przetargów równocześnie. Byłoby to niemożliwe lub co najmniej uciążliwe, gdyby dysponowała wyłącznie swoim budżetem. Większy dostęp do przetargów zwiększa z kolei prawdopodobieństwo zwyciężenia, w którymś z nich.

Gwarancja wadialna dla konsorcjum - jak wygląda?

W niektórych przypadkach wadialna gwarancja ubezpieczeniowa może występować także w formie wielostronnej. Dzieje się tak, gdy do przetargu przystępuje grupa firm, czyli konsorcjum.

Gwarancja wadialna dla konsorcjum jest procesowana przez pełnomocnika konsorcjum, czyli lidera, który reprezentuje pozostałych konsorcjantów. Gwarancja wadialna dla konsorcjum jest skuteczna i nie może być podstawą do wykluczenia z przetargu, jeśli spełnia następujące warunki:

Gwarancja wadialna dla konsorcjum jest alternatywą dla wadium w postaci pieniężnej, ponieważ nie wiąże się z blokowaniem środków finansowych przez konsorcjum.

Procesy związane z tego rodzaju gwarancjami są zazwyczaj nieco bardziej skomplikowane, gdyż wymagają znacznie bardziej szczegółowego przygotowania i konsultacji. Na szczęście w ZZ Brokers bez problemu radzimy sobie z tego rodzaju zagadnieniami i dbamy o jak najlepsze warunki dla naszych klientów.

Z tego powodu gorąco zachęcamy firmy działające w ramach konsorcjum do kontaktu i przeprowadzenia szczegółowych konsultacji. Jesteśmy przekonani, że uda nam się zaproponować satysfakcjonujące rozwiązania, które będą zadowalające dla każdej ze stron.

Gwarancje wadialne i związane z nimi zagadnienia prawne to obszar, w którym czujemy się doskonale. Potwierdza to nasze grono stałych, zaufanych klientów, które z roku na rok się powiększa!

Strona gwarancjeprzetargowe.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów - Polityka prywatności

wyrażam zgodę na pliki cookies