23 Czerwiec 2021
autor Zbigniew Zieliński

Wadium

Wadium to określona suma pieniędzy składana jako zabezpieczenie dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Stosowane jest przede wszystkim w zamówieniach publicznych, choć nie jest ono obligatoryjne. Wadium można wpłacić w pieniądzu na konto zamawiającego przed przystąpieniem do przetargu lub wnieść je w formie gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej. Więcej o wadium przeczytacie w naszym artykule pt. „Wadium w pieniądzu czy gwarancja wadialna”?

Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa w formie cyfrowej

Gwarancja wadialna jest formą wadium dopuszczalną przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Do końca 2020 roku gwarancja wadialna była dokumentem w postaci papierowej, składanym w oryginale jako załącznik do składanej przez oferenta oferty. Obok tradycyjnej papierowej formy gwarancji wadialnej funkcjonowała również gwarancja w formie elektronicznej, która była jednak honorowana tylko w postępowaniach prowadzonych elektronicznie.

Wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (o której przeczytacie tutaj) wszystkie postępowania prowadzone są wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że zarówno oferta wraz załącznikami, jak i wadium w postaci gwarancji, składane są na platformie cyfrowej. Wadium jako gwarancja ubezpieczeniowa stanowić musi plik PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na co należy zwrócić uwagę zakupując gwarancję wadialną w formie elektronicznej?

Gwarancja wadialna (ubezpieczeniowa) w formie elektronicznej musi zawierać wszystkie elementy stosowane dla tego rodzaju dokumentów, w szczególności zobowiązanie gwaranta do zapłaty zatrzymanego przez zamawiającego wadium w sytuacjach określonych w przepisach PZP. W zakresie treści gwarancja elektroniczna nie różni się niczym od gwarancji w tradycyjnej, papierowej formie, stosowanej przed nowelizacją przepisów PZP. Gwarancja musi zostać wystawiona jako plik cyfrowy i opatrzona ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta. Plik z gwarancją wadialną musi zostać przesłany do zamawiającego wraz z ofertą i innymi załącznikami. Wcześniej warto sprawdzić czy plik jest poprawny, tzn. czy otwiera się prawidłowo i wyświetla treść oraz czy jest podpisany właściwym podpisem elektronicznym. Wysłanie do zamawiającego uszkodzonego lub wadliwego pliku może być podstawą do wykluczenia oferenta z przetargu.Gwarancję wadialną ubezpieczeniową w formie elektronicznej można otrzymać z pomocą firmy zz Brokers. Po pozytywnej weryfikacji firmy przez ubezpieczyciela oraz zawarciu umowy o limit okresowy na udzielanie gwarancji, możliwe jest pozyskiwanie gwarancji wadialnych w wersji elektronicznej. Gwarancja przesyłana jest w formie dokumentu cyfrowego - pliku PDF opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gotowego do zamieszczenia w platformie przetargowej.

Strona gwarancjeprzetargowe.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów - Polityka prywatności

wyrażam zgodę na pliki cookies