Gwarancja wadialna

Czym jest, jaką spełnia funkcję i jakie daje korzyści?

Zobacz szczegóły

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Czym jest, jaką spełnia funkcję i jakie daje korzyści?

Zobacz szczegóły

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

Czym jest, jaką spełnia funkcję i jakie daje korzyści?

Zobacz szczegóły

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Czym jest, jaką spełnia funkcję i jakie daje korzyści?

Zobacz szczegóły
01. sprawdź

zz Brokers

Jesteśmy polską firmą i doskonale rozumiemy potrzeby rodzimego rynku ubezpieczeniowego. Naszą domeną są gwarancje ubezpieczeniowe ale specjalizujemy się w gwarancjach przetargowych. Nasi klienci to przede wszystkim przedsiębiorcy poszukujący zleceń w drodze przetargów publicznych. Prowadzimy ich krok po kroku przez proces uzyskania gwarancji i wspieramy w przetargach na terenie całego kraju.

Najważniejsza jest dla nas rzetelność oraz proces obsługi, w jakim możemy was wspierać. Aby znaleźć optymalne rozwiązanie, staramy się dokładnie poznać wasze potrzeby. Dokładamy wszelkich starań, abyście czuli się przez nas jak najlepiej zaopiekowani. Jesteśmy firmą usługową, a więc jesteśmy po to, aby pomagać naszym doświadczeniem, wiedzą i zaangażowaniem. Bardzo poważnie traktujemy naszą rolę, więc jesteśmy zawsze dostępni dla was. Misją naszej firmy jest budowa długotrwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Nasi specjaliści każdego dnia dbają o to, abyście zostali obsłużeni na jak najlepszym poziomie.

Zbigniew Zieliński
CEO / Founder

02. obejrzyj

Wywiad ze Zbigniewiem Zielińskim
zrealizowanym przez Przygody Przedsiebiorców.

03. wybierz

Rodzaje
gwarancji.

Na podstawie nowej ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający ma prawo żądać wniesienia wadium, niezależnie od rodzaju, trybu i wartości postępowania. Decydując się na skorzystanie z prawa do żądania wadium, zamawiający ma obowiązek określić wymagania w zakresie wadium. Wadium, zgodnie z wyborem wykonawcy, może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach...
czytaj dalej
Gwarancja należytego (dobrego wykonania umowy, gwarancja kontraktowa) to zobowiązanie gwaranta do zapłacenia określonej kwoty w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Z gwarancji należytego wykonania kontraktu pokrywane są roszczenia beneficjenta (zamawiającego) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę kontraktu (zobowiązanego)...
czytaj dalej
Gwarancja usunięcia wad i usterek jest to forma zabezpieczenia, która może być wymagana od wykonawcy (zobowiązanego) po zakończeniu kontraktu. Zamawiający, zabezpieczając się przed skutkami finansowymi związanymi z koniecznością usunięcia wad lub usterek, mogących ujawnić się po zakończeniu kontraktu. Jest to więc zobowiązanie gwaranta, (ubezpieczyciela) do zapłaty określonej kwoty na rzecz zmawiającego (beneficjenta) jeśli nieprawidłowości nie zostaną usunięte przez wykonawcę...
czytaj dalej
Gwarancja zwrotu zaliczki stanowi zabezpieczenie kwoty, przekazanej wykonawcy przez zamawiającego (inwestora) na poczet wykonania kontraktu. W praktyce często występują sytuacje, kiedy wykonawca na podstawie umowy może uzyskać od zamawiającego wpłaty zaliczki w celu podjęcia działań ustalonych w umowie. Zaliczka ta umożliwia mu podjęcie prac wynikających z kontraktu lub zakup niezbędnych materiałów bez konieczności angażowania środków własnych...
czytaj dalej
Broker

  • wykona analizę finansową Twojej firmy, za którą nic nie płacisz,
  • wybierze dla Ciebie najlepszego ubezpieczyciela,
  • wynegocjuje dla Ciebie najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia,
  • zajmie się formalnościami,
  • sfinalizuje podpisanie umowy,
  • przeszkoli Twoich pracowników z obsługi nowego produktu,
  • zapewni Ci wsparcie w obsłudze polisy,
  • zapewni Ci wsparcie w procesie likwidacji szkody.