Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Gwarancja ta jest stosowana jako zabezpieczenie, że otrzymana kwota zaliczki zostanie wykorzystana w sposób prawidłowy przez wykonawcę, w przeciwnym razie zostanie zwrócona inwestorowi. Tego rodzaju zaliczki zwykle udzielane są na poczet kupna materiałów lub wykonania wstępnych prac. Gwarancje zwrotu zaliczki przeznaczone są podmiotom gospodarczym posiadającym zawarte kontrakty Wykonawcy i upoważnione są do otrzymania od Zamawiającego zaliczki. Gwarancja zwrotu zaliczki to zabezpieczenie zwrotu całej zaliczki lub jej części w sytuacji jej niewłaściwego wyliczenia przez Wykonawcę kontraktu.