Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Gwarancja ta jest stosowana jako zabezpieczenie, że otrzymana kwota zaliczki zostanie wykorzystana w sposób prawidłowy przez wykonawcę, w przeciwnym razie zostanie zwrócona inwestorowi. Tego rodzaju zaliczki zwykle udzielane są na poczet kupna materiałów lub wykonania wstępnych prac.