Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

Gwarancja ta jest stosowana na wypadek, gdy wykonany kontrakt ma wady lub usterki, a wykonawca, który jest zobowiązany do ich usunięcia ich nie usunie. Wówczas określona kwota pozwala na usunięcie lub naprawienie szkód. Gwarancja usunięcia wad i usterek obowiązuje od chwili odbioru przedmiotu umowy kontraktu i trwa do końca okresu gwarancji. Wysokość samej gwarancji waha się od kilku do kilkunastu % w zależności od wartości kontraktu. Zapisy w umowie ściśle określa okres na jaki jest wystawiana gwarancja, maksymalnie jest ona udzielana do 7 lat.