Co to jest gwarancja?

Gwarancja ubezpieczeniowa zastępuje gotówkę zamrażaną przy okazji startowania w przetargach i realizowania kontraktów. Jest bardzo wydajnym i oszczędnym sposobem na zwiększenie zyskowności przedsiębiorstwa.

RODZAJE GWARANCJI

^

Dla kogo gwarancje?

Gwarancje ubezpieczeniowe to oferta skierowana do  przedsiębiorstw, które startują w przetargach oraz są zobowiązane do wniesienia zabezpieczenia. Propozycja ta jest szczególnie atrakcyjna dla firm i przedsiębiorstw, które nie chcą zamrażać własnych środków finansowych.

^

Korzyści płynące z GWARANCJI

Twoja firma może startować w wielu przetargach jednocześnie, bez angażowania własnych środków.

Nie tracisz płynności finansowej.

Nie obciążasz swojej zdolności kredytowej w bankach.

Stajesz się bardziej wiarygodny, bo TU daje gwarancje tylko tym podmiotom, które pozytywnie przejdą audyt finansowy.

^

Jestem brokerem,
nie agentem ubezpieczeniowym

Działam zawsze w Twoim interesie, bo reprezentuję klienta, a nie TUI.

Sprawdzam i wybieram dla Ciebie najlepsze oferty na rynku.

Działam na podstawie licencji i podlegam nadzorowi zewnętrznego organu dbającego o interesy klienta i legalność mojej działalności – Komisji Nadzoru Finansowego.

^

DOŚWIADCZENIE ZOBOWIĄZUJE.
TYM BARDZIEJ POWIERZONE ZAUFANIE!

Wiedza, bogate doświadczenie sprawiają, że moja firma oferuje duży wybór gwarancji ubezpieczeniowych. Zawsze staram się poznać Klienta, określić dokładnie jego potrzeby I znaleźć optymalne rozwiązanie. Jako broker ubezpieczeniowy wspieram firmy I przedsiębiorstwa w przetargach na terenie całej Polski. Tak buduje zaufanie.

 

Zajmuje się szeroko pojętym wsparciem merytorycznym, praktycznym w zakresie oferowanych ubezpieczeń gwarancji. Współpracuje z wykwalifikowanym zespołem analityków finansowych, których wieloletnie doświadczenie wraz z wiedzą dotyczącą ubezpieczeń i przetargów publicznych stanowi fundament mojej firmy.

^

Z branżą ubezpieczeniową związany jestem od 1996 roku.

Pracowałem dla kilku Towarzystw Ubezpieczeń przechodząc drogę od Dyrektora Oddziału do Wiceprezesa Zarządu – w Zarządach Towarzystw przepracowałem łącznie 9 lat. Moja kariera i osiągnięte sukcesy są najlepszym dowodem na moja znajomość branży. Doskonale orientuję się w mechanizmach rządzących firmą ubezpieczeniową i dzięki temu będąc Brokerem mogę w pełni służyć swoim Klientom. Moja firma brokerska powstała w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnego rynku ubezpieczeniowego. Dlatego jestem w stanie sprostać każdemu postawionemu przede mną wyzwaniu.

^

Zaufali nam

Współpracujemy

STARTUJESZ W PRZETARGACH? DOSKONALE TRAFIŁEŚ!
PROFESJONALNIE I SZYBKO ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

RODZAJE GWARANCJI

REKOMENDACJE

KONTAKT

STARTUJESZ
W PRZETARGACH?
DOSKONALE TRAFIŁEŚ!

PROFESJONALNIE I SZYBKO ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

STARTUJESZ W PRZETARGACH? DOSKONALE TRAFIŁEŚ!
PROFESJONALNIE I SZYBKO ZAPEWNIAMY NASZYM KLIENTOM GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

GWARANCJA
UBEZPIECZENIOWA

TO DODATKOWE PORĘCZENIE

DLA TWOJEJ FIRMY

Gwarancja ubezpieczeniowa zastępuje gotówkę zamrażaną przy okazji startowania w przetargach i realizowania kontraktów. Jest bardzo wydajnym i oszczędnym sposobem na zwiększenie zyskowności przedsiębiorstwa.

Gwarancje ubezpieczeniowe to oferta skierowana do  przedsiębiorstw, które startują w przetargach oraz są zobowiązane do wniesienia zabezpieczenia. Propozycja ta jest szczególnie atrakcyjna dla firm i przedsiębiorstw, które nie chcą zamrażać własnych środków finansowych.

Jestem brokerem,
nie agentem ubezpieczeniowym

Działam zawsze w Twoim interesie, bo reprezentuję klienta, a nie TUI

 

Sprawdzam i wybieram dla Ciebie najlepsze oferty na rynku

 

Działam na podstawie licencji i podlegam nadzorowi zewnętrznego organu dbającego i interesy klienta i legalność mojej działalności – KNF (najlepiej pełna nazwa)

DOŚWIADCZENIE ZOBOWIĄZUJE.
TYM BARDZIEJ POWIERZONE ZAUFANIE!

Wiedza, bogate doświadczenie sprawiają, że moja firma oferuje duży wybór gwarancji ubezpieczeniowych. Zawsze staram się poznać Klienta, określić dokładnie jego potrzeby I znaleźć optymalne rozwiązanie. Jako broker ubezpieczeniowy wspieram firmy I przedsiębiorstwa w przetargach na terenie całej Polski. Tak buduje zaufanie.

 

Zajmuje się szeroko pojętym wsparciem merytorycznym, praktycznym w zakresie oferowanych ubezpieczeń gwarancji. Współpracuje z wykwalifikowanym zespołem analityków finansowych, których wieloletnie doświadczenie wraz z wiedzą dotyczącą ubezpieczeń i przetargów publicznych stanowi fundament mojej firmy.

Z branżą ubezpieczeniową związany jestem od 1996 roku.

Pracowałem dla kilku Towarzystw Ubezpieczeń przechodząc drogę od Dyrektora Oddziału do Wiceprezesa Zarządu – w Zarządach Towarzystw przepracowałem łącznie 9 lat. Moja kariera i osiągnięte sukcesy są najlepszym dowodem na moja znajomość branży. Doskonale orientuję się w mechanizmach rządzących firmą ubezpieczeniową i dzięki temu będąc Brokerem mogę w pełni służyć swoim Klientom. Moja firma brokerska powstała w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnego rynku ubezpieczeniowego. Dlatego jestem w stanie sprostać każdemu postawionemu przede mną wyzwaniu.

Zaufali nam

Współpracujemy